شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ *سلاااااااااااااااااااااااااااااام به تموووووووووووووووووووم نفسااااااااااااااااااااااااااااااااااام عصره سيزده بدرتون بخير شه خبل مبلا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟*
ساعت دماسنج
"دلنواز"
رتبه 0
0 برگزیده
985 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top