شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

"دلنواز"

جالينوس
کدام مرحوم؟
"دلنواز"
جناب پاشايي
جالينوس
خدا واقعا رحمتش کنه...هنوزم ناراحتم واسش:(
"دلنواز"
هييييييييييييييييييييييييييييي
"دلنواز"
اره من بيشتر:'(
چراغ جادو
"دلنواز"
رتبه 0
0 برگزیده
987 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top