شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

"دلنواز"

جالينوس
کدام مرحوم؟
"دلنواز"
جناب پاشايي
جالينوس
خدا واقعا رحمتش کنه...هنوزم ناراحتم واسش:(
"دلنواز"
هييييييييييييييييييييييييييييي
"دلنواز"
اره من بيشتر:'(
mp3 player شوکر
"دلنواز"
رتبه 0
0 برگزیده
987 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top