شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ هعيييييييييييييييييييييييي انقدر دير ميام که فک کنم کسي منو نشناسه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟:'(
بح بح سلام
سلام مبينا خانوم تولدتون مبارک@};-
خوب زود ب زود بياييد دي:
"دلنواز"
الهيييييييييييييييييييييييييييي
"دلنواز"
ممنوننننننننننننننننم گل پسر
mp3 player شوکر
"دلنواز"
رتبه 0
0 برگزیده
987 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top