شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *زود تند سريع*
حمّال:|
"دلنواز"
خخخخخخخخخخخخ
"دلنواز"
ايول به شما
گوساله:|
گاو:|
مگس:|
"دلنواز"
اره بگو
سگ:|
طوله سگ:|
شايد گفته اسمي نگيد که نقطه داشته باشه:|
درسا، مهسا
*ري را
سها ، رها، سحر ، محمد ، علي ، سما ، لاله ، مهدي ، احمد ، معصومه ، محمود ، مهري ، داوود ، حامد ، سوگل ، کمال ، هما ، هورا ، عسگر ، اکرم ، عادل ، هادي ، هدي ، سام ، مهرسا ، مهرداد ، مارال ، ساره ، عماد ، مهام ، عسل ، عادله ، دلارام ... کافيه ؟؟
با معلم مخالفمB-)
مهسا
حوا، هدي، محمدعلي، عسکر، مسعود، عمار، صالح،محمدصالح، سارا، داوود، دادعلي، الله داد، دادمحمد، احمدعلي، محمدطه، طه،
تلنگرسرد
رها
طهورا
درب کنسرو بازکن برقی
"دلنواز"
رتبه 0
0 برگزیده
987 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top