شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] عاشقشم شديدا
*مادر*
مادر ...@};-
2-طنز
مــــــــــــ @};- ــــــــــــادر
تلنگرسرد
پيداش کرددددددددددددددددددددددددم
*ري را
مادرم ..
ساعت ویکتوریا
"دلنواز"
رتبه 0
0 برگزیده
987 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top