اتاق خوجملا
"دلنواز"
از ساعت 12 تا 17
توضیحات
اين گروه فقط برا خوجملا و اوناييه ک عمه شدنه
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت دماسنج
الان اتاق تعطیل است.
ساعت دماسنج